Anomalia

Kohteesta Hömppäpedia
Loikkaa:valikkoon, hakuun
Siinä sitä nyt sitten olisi. Näennäisesti tyhjästä ilmestyvää 'energiaa', joka korruptoi kaiken mihin se koskee. Tätä jatkuu vähän aikaa, jonka jälkeen anomalia ja kaikki korruptoitunut katoaa universumista. Mielenkiintoista, eikö?

Anomalia on asia, joka on perustavanlaatuisesti pielessä. Vaikka tarkoituksellisesti tehty galaksin puolelta toiselle vievä madonrei'illä muodostettu kronologisesti koherentti spatiaalinen silta on arkipäivää korkeamman profiilin hömppähahmojen maailmankuvassa, ilman mitään järkeenkäypää syytä tyhjästä ilmestyvä, mikrosekunnin kestävä ja vaikutusalueeltaan kaiken universumin ulkopuolelle viskaava pyörre ei ole.[1] Anomalia-ilmiöiden koot vaihtelevat pienistä, esimerkiksi kodin keittiössä tapahtuvista anomalioista multiversumin mittapuulla tapahtuviin anomalioihin. Eräs lähestymistapa anomalioihin on se, että hömppämaailmojen asukkaiden ymmärrys universumista on yksinkertaisesti liian kehittymätön ja että teoreettinen "A-teoria" selittäisi universumin tavalla, joka selittää myös anomalia-ilmiöt. Jokaiselle täysijärkiselle taas on ilmiselvää, että hömppämaailman johtotähtien sumeilematon ja "aivot narikassa"-tyylinen energiankäyttö, toiminta ja yleinen häiriökäyttäytyminen on enemmän kuin Universumin kudos kykenee mahdllisesti kestämään.

Empiiristen todisteiden valossa universumit pyrkivät, elleivät suorastaan tasapainoon, niin ainakin jossain määrin oikaisemaan niihin syntyvät rypistymät. Suuntaumusten välistä kamppailua ja ylilyöntejä on helpoin kuvailla esimerkillä, jossa neliönmuotoinen kangaspala on kiinnitetty kulmistaan neljään kiintopisteeseen, jotka liikkuvat toisiinsa nähden. Jos vierekkäisistä suuntaumuksista ensimmäinen liikkuu neliöön nähden poikkisuoraan ylöspäin ja toinen alaspäin, kangas vain venyy näiden kohdalta ja saavuttaa venyttyään tarpeeksi lopulta tasapainoaseman. Ikävä kyllä erittäin usein yksi kahdesta muusta kiintopisteestä lähtee seilaamaan satunnaiseen suuntaan ihan silkkaa piruuttaan. Tämä saa ylös- ja alaspäin liikkuneiden kiintopisteiden välillä olevan kangaspalan värähtelemään tietyllä taajuudella, mikä lähettää kankaan "aaltoja" pitkin kangasta. Neljäs, yksin jäänyt kiintopiste taas rupeaa tylsistyksissään pyörimään itsensä ympäri, vetäen kangasta itsensä ympärilleen. Tämän takia syntyvän kankaassa tapahtuvan liikkeen sekä väreilyn johdosta eliminoivat ja vahvistavat interferenssit saattavat repiä kankaaseen railon tai reiän. Anomalia on joko tämän reiän syntymisestä aiheutuva tai Universumin itsensä paikatessa tapahtuva ilmiö.[2] Tämä kuvaa kuitenkin vain normaalia Suuntaumusten kanssakäymistä. Varsinkin Universumin[3] tapauksessa kyse on enemmänkin siitä, että yksi kiintopisteistä vaeltelee pitkin poikin kangasta pyörimässä järjettömän suurella kulmanopeudella, toinen hyppii sen päällä raivoissaan, kolmas yrittää tuhota jokaisen kankaanpalan jonka päällä edellinen on hyppinyt ja neljäs läikyttää pirtua pitkin poikin kangasta sekä tekee parhaansa saadakseen sen syttymään tuleen. Tässä ei ole kuitenkaan vielä kaikki. Universumin tapauksessa mukana on myös kaksi ylimääräistä eri suuntiin pyörivää kiintopistettä, joista ensimmäinen yrittää hioa kangasta ohuemmaksi hiekkapaperilla ja toinen yrittää parhaansa mukaan tehdä samaan aikaan kaiken sen, mitä neljä ensimmäistäkin. Anomalioita on siis riittämiin[4]

Toisen Universumin sodan jälkeen anomalioiden esiintymistiheys laski rajusti sotaa edeltävään ajanjaksoon verrattuna. Kugayan nousun tapahtumien jälkeen ja Suuntaumusten vetäytymisen jälkeen anomaliat katosivat käytännössä kokonaan.

Anomalioiden yleisimpiä vaikutuksia ovat aika-avaruus -kudelman, ulottuvuuksien tai luonnonlakien yhtäkkinen häränpyllyn heittäminen. Lisäksi anomaliat ovat joko hetkittäisiä, tietyn keston mittaisia tai näennäisesti pysyviä. Anomalioiden erikoisosaamista on kuitenkin juuri luokittelun ja sääntöjen rikkominen, joten meh. Pysyvien anomalististen tavaroiden kurssi on niiden eksoottisten ominaisuuksien ansiosta pilvissä. Tunnetuimmat, joskaan eivät voimakkaimmat anomalistiset tavarat ovat pyöreä kultasormus, jonka ympärysmitan suhde halkaisijaan on kolme sekä kahden kuusikulmaisen nopan setti, joiden heittäminen tuottaa aina silmälukujen summaksi 7. Vaikka taitava todellisuusmanipuloija kykenisi valmistamaan samalla tavalla käyttäytyvät tavarat koska tahansa, nämä tavarat ovat siitä mielenkiintoisia, että niissä ei ole mitään erikoista. Pyöreä kultasormus on teillä tietämättömillä, mutta nopat ovat Universumin suurimman kelmin, perverssin ja häiriökäyttäytyjän, Retku-Roopen, hallussa. Retku-Roope ehtikin tehdä nopillaan varsin suurta vahinkoa Bar Universin vakioasukkaiden kukkaroihin, kunnes sai Universi Majoralta porttikiellon Bar Universiin, joskin täysin em. uhkapelikusetukseen liittymättömistä syistä. Retku-Roopen legenda jäi elämään Bar Universin kanta-asiakkaitten keskuuteen ja niissä piireissä hänellä on Universumin onnekkaimman olennon titteli.[5]

Universal Fightersin anomalialuokittelu[muokkaa]

Johtuen yleisestä matkustamisestaan eri universumien välillä ja tästä välttämättömästi seuraavista jatkuvista kohtaamisista erilaisten anomalioiden kanssa, Universal Fighters on enimmäkseen organisointitarkoituksessa kehittänyt anomalioille luokittelujärjestelmän, joka rakentuu koodinimien ja -numeroiden ympärille. Kustakin löydetystä anuomalista tehdään raportti (yleensä korkean tason tai yleisemmin "kiinnostavien" anomalioiden raportit ovat hyvinkin pitkiä esitelmiä, kun taas alatasoisten, jokapäiväisten anomalioiden raportit voivat jäädä jopa muutamaan riviin), ja raportit arkistoidaan annetun koodinimen mukaan Universal Fightersin arkistoihin.

Luokittelusysteemi jakautuu anomalian havainnoitsemispaikan mukaan kahteen eri pääluokkaan: endoversaaleihin ja eksoversaaleihin anomalioihin. Endoversaalit ovat nimensä mukaisesti eri universumien sisäisessä tilassa havaittavia anomalioita, kun taas eksoversaalit anomaliat ovat poikkeamia universumien ulkopuolisessa olemattomuuden tilassa. Koska eksoversaaleja anomalioita on yleensä verraten vaikea havaita ja tutkia, niitä on luonnollisesti hyvin paljon vähemmän, ja niiden koodinimijärjestelmä on huomattavasti yksinkertaistetumpi.

Endoversaalit anomaliat[muokkaa]

Endoversaalien anomalioiden luokitus perustuu latinalaisiin aakkosiin[6]. Kullekin tavatulle anomaliatapaukselle annetaan ensimmäiseksi kirjaintunnus, joka kuvaa tavatun anomaliatapauksen vakavuutta - A vastaa alhaisimman, jokapäiväisen tason pikkupoikkeamia ja Z Mahtien tasolla vaikuttamaan kykeneviä merkittäviä tapauksia, jotka saattavat muodostaa uhkan universaalille integriteetille. Kirjaimen jälkeen koodinimessä seuraa numerosarja, joka kuvaa sitä universumia, jossa anomalia on ensiksi havaittu. Esimerkiksi Universumille tämä numerosarja on 285006 ja Universi Ovestille 285005[7]. Tämän tunnusnumeron jälkeen seuraa lopulta järjestysnumero, joka kertoo kuinka mones kyseisessä universumissa havaittu kyseisen tason anomalia on kyseessä. Syistä, joita ei tässä tilanpuutten vuoksi tarkemmin eritellä, Universal Fighters aloittaa aina järjestysnumeron laskemisen numerosta nolla ykkösen sijasta.

Jotta arkisto ei tukkeutuisi täysin alhaisen tason anomalioista, alhaisemman tason anomalioiden arkistot puhdistetaan ja nollataan tasaisin väliajoin. Jotkut poikkeustapaukset (esimerkiksi sellaiset, jotka ovat osoittaneet merkkejä vakavuusluokituksessa kohoamisesta) saatetaan säilyttää aikaisemmilla paikoillaan, mutta muuten arkisto puhdistetaan ja aikaisemmat koodinimet vapautuvat alusta alkaen uudelleen käytettäviksi. Sen sijaan R-tason ja sitä korkeamman tason anomalioiden arkistot ovat pysyviä, eikä anomalioita poisteta arkistoista elleivät ne ole lakanneet vaikuttamasta tai vähentyneet vakavuusasteessa. Kun anomalia on menettänyt merkityksensä tai nullifioitunut, aikaisemman koodinimen perään lisätään R-kirjain, kyseisen anomalian kansio siirretään taustatietoarkistoon[8] ja anomalian koodinimi vapautuu uudelleen käytettäväksi.

Koodinimien lisäksi anomalioille annetaan useimmissa tapauksissa muitakin luokituksia, esimerkiksi onko kyseessä oleva anomalia sidoksissa vaikkapa esineeseen tai olentoon, vai onko kyseessä ainoastaan aineeton todellisuuden vääristymä.

Kohteet, joita ei yleisesti pidetä anomalioina
 • Universumien väliset tarkoitukselliset tai vahingossa sattuneet matkatapaukset. Vaikka universumin A asukas voi universumissa B olla anomalistinen universumin B standardeihin suhteutettuna, multiversaalista näkökulmasta matkalaista ei pidetä anomaliana, ellei hän/se ollut jo sellainen alunperin universumissa B.[9]
 • Pariaheja ei katsota anomalioiksi, elleivät ne täytä muita anomalian tuntomerkkejä. Vaikka kyseessä on epäilemättä poikkeusyksilö, se ei kuitenkaan tee tapauksesta anomaliaa.
Esimerkkejä tunnetuista endoversaaleista anomalioista

Eksoversaalit anomaliat[muokkaa]

Eksoversaalien anomalioiden luokitusjärjestelmä on peruspiirteittäin samankaltainen mutta paljon yksinkertaisempi kuin endoversaalienkin vastaava. Eksoversaalien anomalioiden luokitusjärjestelmässä ei ole lainkaan universumin nimikoodeja vastaavaa osaa, vaan siinä on pelkästään kirjain ja järjestysnumero. Lisäksi, erotukseksi endoversaaleista anomalioista, eksoversaalien anomalioiden luokituksessa käytetään kreikkalaisia kirjaimia[10]. Suoraan kirjaimen perään liitetään anomalian järjestysnumero. Alfa (Α) edustaa matalinta vakavuustasoa, omega (Ω) korkeinta.

Eksoversaalien anomalioiden kohdalla, samoin kuin endoversaalienkin tapauksissa, alemman tason anomalioiden arkistot nollataan tasaisin väliajoin, mutta korkeamman tason arkistot ovat pysyviä. Tässä tapauksessa pysyväisyysraja on määritelty sigma-tason kohdalle.

Esimerkkejä tunnetuista eksoversaaleista anomalioista

Anomaliaseuranta[muokkaa]

Vakavuusasteesta riippuen sekä endo- että eksoversaaleja anomalioita seurataan Universal Fightersin toimesta ja niiden tilassa tapahtuvat mahdolliset muutokset pannan merkille, etenkin jos kyseessä oleva muutos edellyttää vakavuusasteen muuttamista. Vakaassa tilassa olevat (korkeankin asteen) anomaliat sen sijaan pidetään yleensä vähäisemmällä tarkkailulla. Eksoversaalien anomalioiden tarkkailu ja analyysi on luonnollisesti huomattavasti vaikeampaa kuin endoversaaleissa tapauksissa, ja sen täytyy perustua kokonaan epäsuoralle, toisen tai kolmannen käden analyysille, jossa anomalian vaikutuksia eksouniversaaliin hyperolemukseen tulkitaan seuraamalla hyperkentässä tapahtuvien muutosten etävaikutusta endouniversaaleihin konsepteihin.

Viitteet[muokkaa]

 1. Aika-avaruuden kanssa tunarointi saattaa saada saman aikaan, mutta paino onkin sanoilla tyhjästä ilmestyvä.
 2. Tai molempia. Kielikuvat ovat nyt erittäin abstrakteja.
 3. Huomaa iso kirjain.
 4. Enkelikuningas Adamin kotiuniversumissa, Sympantis Exousiasissa Suuntaumusten voimavarat olivat monikertoja suuremmat kuin Universumissa. Paikallinen univerusmin kudos onkin pelkkiä kankaan yksittäisiä lankoja hallitsemattomina vellovien anomalioiden keskellä.
 5. Legendaa vahvisti entisestään se, että hän on ainoa henkilö, joka on oksentanut Nigelin kenkään ja selvinnyt hengissä.
 6. Oikeastaan kyseistä aakkosjärjestelmää läheisesti vastaavaan teriversiläisen tosikielen kirjoitusjärjestelmään, mutta latinalaiset aakkoset ovat pätevä approksimaatio.
 7. Näiden kahden universumin vierekkäinen sijainti ja lähes samanaikainen syntymä selittävät numeroiden lähekkäisyyden.
 8. Eräänlainen anomalioiden historiaosasto.
 9. Tähän liittyy myös koodinimisääntö, jonka mukaan universumissa A vaikuttanut anomalia pitää aikaisemman koodinimensä (johon sisältyy universumin A numerotunnus) siirtyessään universumiin B.
 10. Eli varsinaisesti niitä vastaavaa teriversiläistä kirjaimistoa.