CHRONOS

Kohteesta Hömppäpedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

CHRONOS on koodinimi Järjestyksen Mahtien Mittelön aikana kehittämälle huippusalaiselle sotilaalliselle projektille. Projekti CHRONOSin tarkoituksena oli luoda energiateknologiaan perustuva epäorgaaninen, viruksen tai bakteerin kaltainen mikrobi, joka pystyisi muuntamaan kohteekseen valikoimansa organismit mekaanisiksi laitteiksi. Projektin aloittaneet Järjestyksen johtohenkilöt (senaikaiset Raukmat) järkeilivät, että Universumin kokonaisjärjestys kasvaisi väistämättä, jos kaoottiset, epävarmaan orgaaniseen kemiaan perustuvat organismit muutettaisiin epäorgaanisiksi automatoneiksi.

Projekti CHRONOS onnistuikin luomaan kaivatun kaltaisen mikrobin rankan tuotekehittelyn jälkeen. "Mikrobi" oli monimutkainen, nanokokoisista energiahiloista rakentunut kokonaisuus, joka pystyi konvertoimaan orgaanisia molekyylejä S0-energiaytimensä kautta koko joukoksi ennalta ohjelmoituja epäorgaanisia hienomekaanisia rakenteita. Tämän lisäksi kukin CHRONOS-komponentti oli ohjelmoitu muuntamaan ympäröivää energiaa edelleen uusiksi CHRONOS-komponenteiksi ja näin lisääntymään. CHRONOSin ohjelmointiin lisättiin myös muuntumiskykyä, jotta sen uhrit eivät voisi keksiä sille lääkettä tai kehittää minkäänlaista vastustuskykyä. Lisäksi CHRONOS-partikkelit kykenivät viestimään toisilleen ja vaihtamaan informaatiota, joten yksittäisten yksiköiden kehittämät sopeutumat pystyivät leviämään nopeasti. Ikävä kyllä, johtuen sotatilanteen aiheuttamasta tiukasta rahoitustilanteesta, Projekti CHRONOS siirrettiin suoraan toimintaan kentälle ilman tavallista betateustausvaihetta. CHRONOSia levitettiin sumeilematta suuria määriä useisiin ennalta valikoituihin paikkoihin keskiulottuvuudessa. CHRONOS alkoi tekemään työtä hyvin - jopa liiankin hyvin. CHRONOSin leviämistä ei kyetty kontrolloimaan lainkaan, ja se levisi kaoottisessa sotaympäristössä nopeasti laajalle alueelle keskiulottuvuudessa, muodostaen uusia pesäkkeitä ja tunkeutuen kaikkien sodan osapuolten alueille, aiheuttaen erottelematonta tuhoa.

Ennustettiin, että mikäli CHRONOS saisi jatkaa menoaan estämättä, koko keskiulottuvuus saattaisi muuttua laajaksi sekasortoisen kellokoneiston kaltaiseksi kokonaisuudeksi, jossa CHRONOS-partikkelit toimisivat kuin valkosolut, jotka eliminoisivat nopeasti ja tehokkaasti kaiken, mikä ei kuulu koneistoon. Osa CHRONOS-kannoista oli jo muuntunut niin, että ne pystyivät konvertoimaan epäorgaanista materiaa järjestäytyneisiin koneistomuotoihin; joukko planeettoja, joilla kyseisiä kantoja tavattiin oli muuntunut kaoottisiksi koneistokasaumiksi, jotka jauhoivat, vipusivat ja pyörivät päivästä toiseen saamatta aikaan mitään. Tässä vaiheessa käynnistettiin Operaatio AntiCHRONOS, jonka tarkoituksena oli hävittää CHRONOS ja sen saastuttamat maailmat. Operaatio kesti reippaan pituisen ajanjakson, ja Mahtien Mittelön pitenevään uhriluetteloon lisättiin muutama uusi alaviite. Järjestyksen joukkojen AntiCHRONOSin lisäksi myös muut Suuntaumukset pyrkivät omilla rintamillaan tuhoamaan omilla alueillaan olevat CHRONOS-pesäkkeet.

Nykyaikana ei ole tietoa siitä, säilytettiinkö missään yhtään CHRONOS-näytettä. Jos sellainen olisi olemassa, se joka tapauksessa olisi varmasti tarkasti suojattu ja niin ultrahuippusalainen että edes Hömppäpedian luova tietohallinto ei pääsisi selvittämään asiasta totuutta.