Divenire

Kohteesta Hömppäpedia
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Good homppa ribbon.png

Trophy.png
Divenire on luokiteltu hyväksi sivuksi!
Artikkelin ulkoasu, muotoilu ja tyyli ovat keskivertoa paremmat, ja osoittavat osaltaan kuinka jaloa työmme on.
Divenire
Logo6.gif
Tosinimi:Divenire
Laji: Muodonmuuttaja
Sukupuoli: yleisin aineellinen ilmenemismuoto nainen
Syntymäaika: ?
Syntymäpaikka: ?
Suuntaumus: Taspaino/Järjestys
Voimaluokitus:Biskamatar
Tuhokapasiteetti:Matala stellaarinen
Regeneraation taso:Korkea korkea taso
Kuolemattomuuden
tyypit:
1, 3, 7
Liittolaiset: ?
Arkkiviholliset: ?
Saavutukset: ei tiedetä
Pilkkanimet: ei tiedetä

Divenire on voimakas muodonmuuttajien rotuun kuuluva, Biskamatar-tasoinen henkilö. Hänen yleisin aineellinen ilmentymismuotonsa vastaa naispuolista humanoidia. Todellisessa, energeettisessä ilmenemismuodossaan hänen värinsä on valkoinen ja hän näyttää sokaisevan kirkkaalta salamakasaumalta.

Luonteeltaan Divenire on arvoituksellinen ja salaileva. Jos pääsee ylipäätään puhumaan hänen kanssaan, hänen voi olettaa olevan suurimman osan ajasta hiljaa ja sitten sanovan jotain kryptistä ennen kuin hän varoittamatta häipyy paikalta. Ei sillä, että monet olisivat pääseet puhumaan hänen kanssaan; kuten muodonmuuttajat yleensäkin, hän tavallisesti välttelee kontakteja muihin olentoihin.

Diveniren motivaatioista ei, kuten muodonmuuttajilla yleensä, tiedetä paljon. On olemassa muutamia salaliittoteorioita, jotka liittyvät siihen, miten muodonmuutajat järjestäytyvät, miten Divenire sijoittuu tähän kuvioon ja miksi he välttelevät muita olentoja, mutta näiden teorioiden keksijät ovat lähes kokonaisuudessaan joko kuolleita, suljettu mielisairaaloihin tai molempia.

Kyvyt ja voimat[muokkaa]

Divenire
Fyysinen voima:
40
Nopeus:
60
Ketteryys:
55
Aseeton taistelutaito:
30
Aseellinen taistelutaito:
30
Energianhallinta:
60
Taikuus:
0
Psioniikka:
50
Älykkyys:
65
Tiimityöskentely:
80
Muut kyvyt:
50


Suuri nopeus
Todellisessa muodossaan Divenire pystyy liikkumaan hyvin suurella nopeudella. Aineellisissa muodoissaankin hän voi muuttaa osan kehostaan todellisen muodon energiahahmoon saadakseen suuremman nopeuden.
Teleportaatio
Divenire on erinomainen teleportaation käyttäjä. Hän pystyy pienellä vaivalla siirtymään haluamansa suuruisia etäisyyksia avaruudessa.
Energeettis-henkinen olemus
Muodonmuuttajien perimmäinen olemus on omalla olemassaolon tasollamme sidottu niiden transformus-energiasta koostuvaan näkyväiseen energiaruumiiseen, mutta niiden mahtiolentostatuksesta johtuen ne ilmentyvät myös henkisellä olemassaolon tasolla. Näiden kahden ilmenemismuodon välisen perustavanlaatuisen harmonian ansiosta muodonmuuttajien lopullinen surmaaminen on poikkeuksellisen vaikeaa.
  • Regeneraatio: Seurauksena energeettis-henkisestä olemuksesta muodonmuuttajat pystyvät erittäin korkeatasoiseen regeneraatioon.
  • Kuolemattomuus: Regeneraation ja perusolemuksen ansiosta kaikilla muodonmuuttajilla on käytettävissään tyyppien 1, 3 ja 7 kuolemattomuus.

Energiankäyttö[muokkaa]

Transformus-energia
Kuten pitäisi tyhmänkin tajuta, Divenire osaa muodonmuuttajana luonnollisesti kontrolloida transformus-energiaa suurella luonnollisella taidolla, joka on lisäksi jalostunut pitkällisen voimistumiseen tähdänneen harjoittelun seurauksena. Transformus-energia mahdollistaa hyvin monenlaiset, laaja-alaiset ihmeteot.
  • Muodonmuutokset: Geneerinen muodonmuuttajien kyky. Tieteellisesti selitettynä tämä kyky toimii niin, että Divenire joko ympäröivien atomien avulla tai itse energiasta muuntamansa aineen avulla luo itselleen materiaalisen hahmon, joka on täsmälleen hänen haluamansa lainen. Muodonmuuttajien ottaman aineellisen hahmon ulkomuodolla ei ole käytännössä lainkaan rajoja.
  • Life Induce: Syöttämällä transformus-energiaansa johonkin elottomaan esineeseen, Divenire pystyy herättämään sen hetkellisesti henkiin kuin elollisen olion, tai jopa muuttamaan sen elolliseksi olennoksi (hän voi esimerkiksi muuttaa kepin käärmeeksi yms.). Hän voi käyttää luomiaan elollisia monenlaisiin tarkoituksiin. Mitä voimakkaamman ja pitkäkestoisemman olennon hän aikoo luoda, sitä enemmän energiaa se vaatii.
Värienergiat
Koska Divenire on erittäin harjaantunut muodonmuuttaja, hän on oppinut käyttämään myös muita värienergioita kuin omaa luontaista energiatyyppiään. Hän hallitsee käytännössä kaikki värienergiat paitsi mustan. Värienergioista parhaiten hän hallitsee luonnollisesti oman alkuperäisenergiatyyppinsä, valkoisen.
Valoenergia
Divenire on opetellut käyttämään myös äärimmäisen läpäisevää valoenergiaa eli olevuusenergiaa. Kuten muidenkin energiatyyppien kohdalla, Divenire keskittyy laatuun määrän sijasta ja soveltaa useimmiten edistyneempää muotomanipulaatiota valoenergiakäytössään.
Sähkö
Divenire on mitä erinomaisin sähkön manipuloija. Hän osaa taitavasti yhdistää sähkön käyttönsä hyvin edistyneeseen energiamuotomanipulaatioon ja saada näin aikaan kaikenlaista hauskaa sähköllä.
  • Varia: Eräs Diveniren parhaista ja monipuolisimmista hyökkäystavoista. Variaa käyttäessään Divenire sekoittaa käyttelemäänsä sähköön vaihtelevan suuruisen annoksen transformus-energiaa, näin antaen sähkölle haluamansa laisia yliluonnollisia ominaisuuksia, kuten oman tahdon ja mahdollisuuden muuttaa omaa muotomanipulaatiotaan sen mukaan. Varian avulla Divenire voi ohjailla sähköä hyvin monipuolisesti kohtalaisen laajassa ympäröivän aika-avaruus-todellisuusjatkumon alueessa käyttäen hyödyksi transformus-energian fysiikan lakeja uhmaavia ominaisuuksia.

Psioniikka[muokkaa]

Telepatia
Divenire on hyvä telepaatti ja osaa pitää yhteyttä useampaan tyyppiin kerralla.
Psyykkinen resistanssi
Divenirellä on korkea resistanssi psyykkisiä hyökkäyksiä vastaan, ja hän osaa nähdä hyvin läpi erilaisista illuusioista.
  • Psi-suojakupla: Divenire osaa luoda psyykkisesti neutraalin suojakuplan, joka nullifioi alueelleen tulevat, itseään heikommat psioniset voimat ja pitää näin psyykkisessä turvassa kaikki sisällään olevat henkilöt. Lisäksi se voi merkittävästi heikentää itseään vahvempia psionisia impulsseja.
Under construction.png Alla rakentamisen!
Tämä artikkeli on harvinaislaatuisen perseestä, koska se on keskeneräinen.
Ota rukkaset ja vasara käteen ja rakenna sitä hieman valmiimmaksi.