Keskiulottuvuus

Kohteesta Hömppäpedia
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Keskiulottuvuus on suuntaumusalueiden (Ykkönen, Kakkonen, Kolmonen ja Nelonen) välisellä alueella sijaitseva ulottuvuuskompleksi, jota kutsutaan joskus myös näkyväksi tai havaittavaksi maailmankaikkeudeksi johtuen siitä, että valtaosa ihmisistä asuu keskiulottuvuudessa - Maapallon asukkaat planeettoineen mukaanlukien.

Keskiulottuvuus jakaantuu kahteen erilliseen olemassaolotasoon: Ihmistasoon ja henkitasoon. Jälkimmäinen luotiin Mahtien Mittelön jälkeen, jotta kaikki yliluonnolliset demonit, enkelit, lohikäärmeet ja muut ihmeöttiäiset eivät pääsisi ilmentymään tavallisten kuolevaisten joukkoon aivan täydellä voimallaan. Henkitason muodostaman puskurin ansiosta yliluonnolliset mahtiolennot pystyivät sotimaan keskenään niin, että kuolevaisille ei enää aiheutunut niin suuria vahinkoja kuin aikaisemmissa suursodissa[1]. Joissain tilanteissa henkitasolle olevan olennon ilmentyminen ihmistasolle voi heiketä; esimerkiksi Nigel-demonien ilmentyminen heikkenee voimakkaassa hyvyys- tai valokentässä. Ilmentymisen heikkeneminen ei kuitenkaan vaikuta olennon henkitasolla olevan todellisen olemuksen integriteettiin, ja siksi kaksi mahtiolentoa voi hakata toisiaan henkitasolla täydellä voimalla, vaikka he eivät ilmentyisi kunnollisesti ihmistasolle.

Keskiulottuvuus määritellään ulottuvuuskompleksiksi suuren kokonsa sekä sen alueella lilluvien tasku-ulottuvuuksien, karsastettujen rinnakkaisulottuvuuksien ja vihoviimeisten aikasilmukoita toistavien pseudosuljettujen haaraumalinjojen ja muiden vastaavien aliulottuvuusalueiden suuren määrän vuoksi.

Vyöhykkeet[muokkaa]

Keskiulottuvuus voidaan jakaa vyöhykkeisiin sen mukaan, kuinka vahva Suuntaumusten vaikutus kullakin vyöhykkeellä on. Suuntaumusten läsnäolo aiheuttaa kullakin vyöhykkeellä erilaisia efektejä sen mukaan, kuinka vahvoja ne ovat ko. vyöhykkeellä.

  • Keskivyöhyke eli Hidas vyöhyke: Tämä vyöhyke sijaitsee Keskiulottuvuuden "keskellä" sikäli kun keskustasta voidaan puhua ulotteisesta merkityksestä. Tällä vyöhykkeellä kaikkien Suuntaumusten vaikutus on vähäistä suurien ulottuvuudellisten sotakausien (esim. Mahtien Mittelö, Toinen Universumin sota) ulkopuolella. Linnunrata ja sen lähinaapurusto sijaitsee tällä vyöhykkeellä. Tätä aluetta kutsutaan "hitaaksi vyöhykkeeksi" siitä syystä, että teknologian kehitys ja emergenssi on hitaampaa tällä alueella kuin muilla vyöhykkeillä. Rauhan aikana Suuntaumusauleilta peräisin olevat artifaktit ja muut tuotteet ovat hitaalla vyöhykkeellä harvinaisia.
  • Välivyöhyke eli Nopea vyöhyke: Äärivyöhykkeiden ja keskivyöhykkeen välinen alue, jossa Suuntaumusenergioiden ja -manojen saatavuus on parempi kuin keskivyöhykkeellä, mutta jotka eivät ole Suuntaumusten suorassa hallinnassa. Teknologinen kehitys ja emergenssi ovat yleisempiä ja nopeampia tapahtumia tällä vyöhykkeellä. Teknologiat toimivat yleisesti ottaen "paremmin" tällä vyöhykkeellä; esimerkiksi hyvin kehittyneet laitteet kohtaavat virhetoimintoja harvemmin, sillä Suuntaumuksellinen osittaisläsnäolo vaikuttaa fysiikan lakeihin niin, että tietyt edistyneet teknologiat, jotka perustuvat em. lakien taivutteluun pysyvät toimimaan varmemmin ja voimakkaammin.
  • Äärivyöhykkeet eli Transsendentiaalivyöhykkeet: Näitä vyöhykkeitä on yhteensä neljä, yksi jokaisen Suuntaumuksen (Tasapaino poislukien) hallinnassa ja suorassa alaisuudessa. Näillä vyöhykkeillä on saatavilla paljon kullekin Suuntaumukselle tyypillistä Suuntaumusenergiaa ja -manaa, ja Suuntaumusperäinen teknologia ja artifaktit ovat yleisiä. Tästä johtuen keskimääräinen teknologian taso äärivyöhykkeillä on hyvin korkea, ja näillä alueilla on Suuntaumusenergioiden alituisen läsnäolon ansiosta myös mahdollista suorittaa ulkopuolisen silmiin ihmeellisiä tai mahdottomia tekoja. Teknologiat toimivat eri äärivyöhykkeillä eri tavoilla riippuen siitä, mikä Suuntaumus on vallitsevana (johtuen Suuntaumusenergioiden vaikutuksesta fysiikan lakeihin; esimerkiksi Kaaos vahvistaa entropiaa ja edistää systeemien muuttumista kaoottisiksi).

  1. Henki- ja ihmistason erottamista pidetään kaikkien aikojen järkevimpiin kuuluvana Mahtavien yhteispäätöksenä.