Mahtavat

Kohteesta Hömppäpedia
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Mahtavat (ei tule sekoittaa Mahteihin) on yleisnimitys Suuntaumuksia edustaville Mahdeille, perusvoimien ruumiillistumille. Meidän Universumissamme Mahtaviin kuuluvat Universum Majora, Ruumiillistunut Kaaos, Nigel, Yang-Jista ja Aquimatar. Ruumiillistunut Kaaos lasketaan kuitenkin useimmiten pois Mahtavien joukosta, sillä toisin kuin muut Mahtavat, hänen ruumiillinen hahmonsa tai itsenäinen tietoutensa ei ole pysyvästi koossa pysyvä, vaan hän on antanut olemuksensa sulautua osaksi multiversaalia Kaaoksen hyperolemusta. Tämän takia hänen paikalleen Mahtaviin sijoitetaan useimmiten Kivi-paperi-sakset, jolla on samansuuruiset voimat ja taistelukapasiteetti kuin Mahtavilla, vaikka hän ei ollutkaan heidän joukossaan alusta asti.

Mahtavien toiminnan ja olemassaolon teoria[muokkaa]

Kullakin universumilla Multiversumissa on samanlainen setti Mahtavia, poikkeuksia lukuunottamattta. Koska Kaaos on ottanut saman yleismultiversaalin lähestymistavan kaikkialla Multiversumissa, missään universumissa ei ole Kaaoksen armeijoiden johdossa varsinaista ruumiillisen muodon ottanutta Mahtavaa.

Mahtavan olemassaolo on suoraan sidoksiss paitsi Mahtavaa ruokkivaan alkuvoimaan ja hyperolemukseen, myös hänen valvomaansa universumiin. Jos yksi Mahtavista tuhoutuu, eikä hänen perusvoimalleen ole sopivaa seuraavaa astiaa, universumi joutuu tuhoisaan epätasapainoon ja lopulta tuhoutuu. Samanlainen kohtalo odottaa universumia, jossa yksi Mahtavista suistuu toisen suuntaumuksen puolelle. Mikäli Mahtavalle kuitenkin on seuraaja, siirtyy entisen Mahtavan edustaman perusvoiman hallinta kyseessä olevassa universumissa seuraajalle. Vastaava toimii myös päinvastoin: Jos Mahtavan valvoma universumi on vaarassa tuhoutua, on myös Mahtavan oma olemassaolo vaarantunut, ellei hän kykene viimeisillä voimillaan siirtymään toiseen universumiin ja integroitumaan kyvykkääksi käyttämään sen voimavarantoja.

Kaikki Mahtavat ovat universaaleja ilmentymia suuntaumusvoimien (järjestyksen, kaaoksen, hyvän, pahan ja tasapainon) multiversaalista nk. hyperolemuksista. Hyperolemusten toimintatapoja ei tiedetä tarkasti, mutta tiedetään, että ne vaikuttavat koko Multiversumin alueella, ja että niiden ansiosta syntyy uusia universumeita. Kun toistaiseksi tuntemattomilla tavoilla hyperolemukset kietoutuvat toisiinsa tietyssä epäpaikassa tietyllä epähetkellä[1], tapahtuu uusi alkusynty ja uusi universumi syntyy hyperolemusten tietoisina ruumiillistumina toimivine Mahtavineen. Oletetaan, että hyperolemukset (Kaaosta lukuunottamatta) erottavat itsestään osan, joka pystyy saamaan tietoisuuden ja pystyy siten toimimaan universumissa; hyperolemuksilla itsellään ei ole tietoisuutta, eivätkä ne pysty tekemään päätöksiä tai vaikuttamaan jo luotuihin universumeihin muuten kuin Mahtaviensa välityksellä.

Kaaoksen poikkeava toiminta[muokkaa]

Kaaos on kuitenkin valinnut kummallisen lähestymistavan, jossa kaikki normaalisti Mahtavien ruumiillisessa hahmossa olevat tietoisuudet ovat sulautuneet hyperolemukseen menettäen leijonanosan tietoisuuttaan ja vaikutuskykyään, mutta josta ne voivat tarvittaessa materialisoitua uskomattoman voimakkaassa hahmossa. Ikävä kyllä, koska universaali[2] materialisaatio vaatii universaalin voimanlähteen, Ruumiillistuva Kaaos joutuu imemään suuret määrät Kaaoksen voimaa monista ympäröivistä universumeista hyperolemuksensa kautta, ja aiheuttaa siksi vakavan energiapulan kaaoksen otuksille monessa universumissa kerrallaan. Lisäksi materialisaatio vaatii itse hyperolennoltakin suunnattoman voimienponnistuksen, joten tätä tapahtuu äärimmäisen harvoin[3].

Viitteet[muokkaa]

  1. Erotukseksi universumin sisäisistä ajan ja paikan määreistä, joista ne täysin poikkeavat, metauniversaaleja määreitä kutsuaan "epäpaikaksi" ja "epäajaksi".
  2. Tässä "universaalilla" tarkoitetaan "universumin sisäistä". Hyperolemukset ovat normaalitilassaan metauniversaaleja, universumin ulkopuolisia.
  3. Kaaoskuulien sanottiin voivan vetää Kaaoksen hyperolemusta lähemmäs universaalia olemassaoloa ja siksi niiden ekstensiivisen käytön sanottiin voivan johtaa Kaaoksen ruumiillistumiseen.