Kozy´tar

Kohteesta Hömppäpedia
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Kozy´tar on Universumin ja Universi Ovestin väliin kiilautunut pieni ulottuvuussaaristo[1]. Kozy´tar on syntynyt tiedettävästi jonkin pienen universumin romahduksesta jääneiden pirstaleiden joutuessa täsmälleen Universumin ja Universi Ovestin dimensiaalivoimien kohtaamispisteeseen, johon ne jähmettyivät, lopulta muodostaen nykyisen Kozy´tarin alkumuodon. Tähän alueeseen alkoivat sittemmin vaikuttaa kumpienkin universumien Suuntaumusenergiakentät, joista aikojen kuluessa Kaaos sai suurimman jalansijan. Tämä alkoi johtaa hallitsemattomiin vääristymiin alueen rakenteessa ja vähäisessä asujaimistossa. Kozy´taria on ulkopuolisten toimesta käytetty ainoastaan etäisenä rajavartioasemana ja hengähdyspaikkana suurten joukkojenkuljetusten yhteydessä[2], mutta sen paikallisina asukkaina toimivat erilaiset kaaosdemonit ja -otukset. Nämä vahvistetaan olevan jäämistöjä Kozy´tarin alkuajoilta.

Kozy´tar jaetaan kahteen pääalueeseen, jotka tunnetaan kaaosenergioiden vahvemman vaikutuksen alaiseen Nemayo´seen sekä lievemmin vaikutuksen alaisena olevaan Kaaoksen Tunkioon. Nemayo´s muistuttaa suurimmalta osin sankkaa aarniometsää[3] missä suuri osa demoneista asuu. Nemayo´s toimittaa myös eräänlaista pääkeskuksen virkaa Kozy´tarin alueille. Nemayo´sin ytimessä asuu raa'an kaaoksen vuosisataisten kertymien ytimessä Jamble - Kaaoksen Suurprimaali. Kaaoksen Tunkio käsittää koko muun alueen Kozy´tarista ja koostuu nyttemmin vähäisemmistä metsistä ja loputtomista sumuisista soista. Kaaoksen Tunkio on siten epäkuolleille ihanteenomainen ympäristö.


  1. 'Saaristo' on yhdeksänulotteinen, mutta termi kuvaa erinomaisesti Kozy'taria parempien ilmaisujen puitteissa.
  2. Kummissakin tapauksessa Kozy´tar on käytössä erittäin lyhyitä sessioita jonka johdosta ulkopuolisilla on erittäin vähän tietoa siitä.
  3. Kozy'tarissa on kehittynyt ja laajalle alueelle levinnut havupuuta muistuttava organismi, joka saa kaiken energiansa pintansa lävitse tarvitsematta lainkaan fotoneja.