Käyttäjä:B14/Spektrieidolon

Kohteesta Hömppäpedia
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Spektrieidolonit (Spectral Eidolon) ovat Kugayan spektraaliherraksi nousemisensa jälkeen luomia ja massatuottamia sotilasolentoja. Spektrieidolonin perusmuoto on yksinkertainen oktaedrin muotoinen kiteisestä spektraalienergiasta koostuva kristalli. Siirtyessään taisteluun spektrieidolon absorboi omien vastustajiensa tuottamia yliulotteisia värähtelyjä ja muuttuu vastustajaa parhaiten heijastelevaan muotoon, replikoiden näiden taitoja ja samalla tuottaen omia uniikkeja kykyjään, jotka tilanteeseen parhaiten soveltuvalla tavalla vastustavat ja nullifioivat vastustajan osoittamia kykyjä. Kun vastustajia on suuri määrä ja moninaisia lajeja, spektrieidolon voi absorboida niiden kaikkien ominaisuudet sekaisin ja optimoida itsensä taistelemaan niistä mitä tahansa vastaan. Koska spektrieidoloneissa on kaikkia energiatyyppejä, mukaan lukien suuntaumus- ja tunne-energioita, spektrieidolonit pystyvät sekä järkeilemään että tunteilemaan tarpeen vaatiessa, osoittaen puhdasta uskollisuutta ainoastaan omalle spektraaliherralleen ja spektraalienergian käsitteelle itselleen[1]. Tässä mielessä spektrieidoloneja voidaan pitää viraalisina ja Universumille vaarallisina olentoina, sillä niiden tavoitteet ovat suoraan vastakohtaisia Universumin omalle integriteetille.

Kugaya itse kuvailee ja käsittää spektrieidolonit heijastuksiksi hänen omasta spektraalimahdistaan.

Organisaatio[muokkaa]

Spektrieidolonit koostuvat Kugayan suoraan luomista herra-luokan spektrieidoloneista, jotka pystyvät edelleen silmikoimaan itsestään rajattomasti heikompia sotilas-luokan spektrieidoloneja niin kauan kuin ne pystyvät ylläpitämään omia energiavarojaan. Spektrieidolonit voivat myös teoreettisesti halkaista oman ytimensä osiin ja regeneroida puuttuvat osaset pystyäkseen jakautumaan, mikä teoriassa sallii herraluokan spektrieidolonien itsenäisen lisääntymisen. Hömppäteoreetikot ovat esittäneet hypoteesin, että spektrieidolonit perustuvat osin Kugayan tutkimuksiin Hjassan-sodan aikaan luodusta Äärettömän Tuhon Legioonasta (jonka perusrakennetta spektrieidolonien lisääntymisperiaate ja organisaatio mukailee) ja edelleen tämän keräämään tietoon kyurianeista (joiden liukuvaan olemuksenmuuntelun pohjalle spektrieidolonien taistelutaito rakentuu).

Tämän karkean luokkajaon sisällä spektrieidolonit vaihtelevat voimien määrässä hyvin laajalti. Voimakkaimpia ovat Kugayan nimenomaisesti Suuntaumusten korkeamman profiilin olentoja vastaan taistelemaan luomat erityisen voimakkaat herraeidolonit, jotka yltävät voimajärjestyksen asteikolla biskatamatarin tasolle. Näitä korkeampia herraeidoloneja on olemassa kohtuullisen pieni joukko, ja niiden itsestään silmikoimat sotilaseidolonit ovat vastaavasti muita sotilaita voimakkaampia. Lisäksi näillä eidoloneilla on Kugayan itsensä antamat nimet, enimmäkseen käytännöllisistä syistä[2]. Huomattavasti suurempi armeija on korkean biskamatarin tasoisia alempia herraeidoloneja, jotka on suunnattu taistelemaan Suuntaumusten alempaa komentohenkilökuntaa vastaan. Voimakkaimmat sotilaseidolonit ovat matalan biskamatarin tasoisia, ja ne ovat korkeampien herraeidolonien luomia. Niiden määrä on kuitenkin huomattavan suuri johtuen niitä luovien herraeidolonien korkeasta voima-asteesta. Alempien herraeidolonien luomat sotilaat ovat useimmiten korkeaita biskatareja, ja on tarkoitettu taistelemaan Suuntaumusten keskimääräistä tykinruokaa vastaan suurissa mittakaavoissa, minkä takia niitä massatuotettiin valtavia määriä.

Kyvyt ja voimat[muokkaa]

Spektrieidolonit pystyvät spektraaliolemuksensa ansiosta replikoimaan käytännössä minkä tahansa energiatekniikan, loitsun ja psyykkisen tai fyysisen iskun. Ne voivat myös luoda materiaa spektraalienergian kautta, pystyen siten replikoimaan teknologiaa ja aseita. Näiden kykyjen ansiosta spektrieidolonit pystyvät taistelemaan tehokkaasti ja todennäköisesti voittoisasti ketä tahansa oman voimaluokkansa vastustajaa vastaan, mutta ne on mahdollista tuhota silkalla murskaavalla ylivoimalla siinä missä tavallisetkin olennot. Kun spektrieidolon tuhoutuu, se hajoaa ensin palasiksi kuin lasi ja muuttuu sitten takaisin puhtaaksi spektraalienergiaksi. Spektrieidolonit voivat kuitenkin lähes rajatta regeneroida itseään keräämällä vapaata energiaa ja liittämällä sen omaan spektraaliytimeensä. Koska ydin itse koostuu tästä energiasta ja on itse asiassa hyvin yksinkertainen yksittäinen kristallikide, ydin ei ole sanottavampi "heikkous", koska myös ydin itse voi regeneroida. Esimerkiksi ytimen hajottaminen palasiksi johtaa vain yhden spektrieidolonin muuttumiseen useaksi. Vakavasti vahingoittunut spektrieidolon tarvitsee kuitenkin tietyn määrän aikaa regeneroituakseen, joten sen tuhoaminen voi tulla helpommaksi kun sitä on ensin voimakkaasti vaurioitettu.


  1. Lisäksi, koska spektrieidolonit ovat syntyneet Kugayasta, niiden mielet heijastelevat tiettyjä herransa piirteitä.
  2. Kugaya halusi helpon tavan viitata kuhunkin tärkeään alaiseensa joutumatta kuluttamaan liikaa aikaa kunkin yksityiskohtaiseen kuvailuun.