Askensio

Kohteesta Hömppäpedia
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Askensio eli kohoaminen on tapahtuma, jossa olento siirtyy alemmasta olemuksellisesta tilasta korkeampaan. Se, mitä tarkkaan ottaen tarkoitetaan "alemmalla" ja "korkeammalla" on ollut vuosisatojen ajan kovan filosofisen väittelyn alaisena. Askension vastatapahtuma on deskensio, jossa olento siirtyy ylemmästä alempaan olemukselliseen tilaan. Sen tarkka määritelmä on ilmeisistä syistä vielä tiukemmin kiistelty. Askension läpikäynyttä olentoa kutsutaan askendantiksi.

Askension tyyppejä[muokkaa]

Transkendentaalinen askensio
Transkendentaalinen askensio on askension perustapaus: olennon muuttuminen olomuotoon, jossa sen ei voida enää katsoa kuuluvan samaan lajiin kuin ennen askensiota. Yksinkertaisimmillaan tämä tapahtuu kun olento integroi jonkin uuden voimanlähteen olemukseensa perusteellisella tasolla. Transkendentaalisen askension avulla on mahdollista kiertää synnynnäisen voimapotentiaalinsa rajoja sekä saavuttaa kykyjä, joita aiemmin ei olisi kyennyt hallitsemaan, ja useimmat vaatimattomista lähtökohdista Voimajärjestyksessä korkealle kiivenneet olennot ovatkin nousunsa yhteydessä läpikäyneet yhden tai useamman transkendentaalisen askension. Äärimmäinen esimerkki tälläisestä askensiosta on Keisari, joka oli ennen ihminen, mutta on kehittynyt joksikin muuksi saavutettuaan voimanlähteensä, hiekkaenergian täyden hallinnan. Koska kaikki lajinsa normaalitasoa huomattavasti voimakkaammat olennot kehittävät itselleen uniikkeja ominaisuuksia, joita muilla lajin edustajilla ei ole, voi eroa askension ja "pelkkien" itsenmuokkaustekniikoiden välillä toisinaan olla vaikea määritellä[1]
Deistinen askensio
Deistinen askensio eli apoteoosi on tapahtuma, jossa olento muuttuu jumalaksi tai saavuttaa jumalallisia ominaisuuksia ja voimia (osittainen askensio). Tämän voi tehdä kahdella tavalla. Ensimmäinen metodi on saada suuri määrä olentoja palvomaan itseään jumalana ja toivoa. Tämä vaatii aikaa ja huomattavia olemassaolevia yliluonnollisia voimia. Toinen metodi on jumaloituminen jumalallisella avulla. Jotta tämä olisi mahdollista, täytyy etsiä jumala (hankalaa) ja joko suostutella (vaikeaa) tai pakottaa (hyvin vaikeaa) se luovuttamaan voimaansa. Kovimmat yrittäjät tappavat jumalan ja imevät sen voimat itseensä (erittäin vaikeaa).
Evolutionaarinen askensio
Evolutionaarinen askensio on transkendentaalinen askensio sovellettuna kokonaiseen populaatioon tai lajiin. Saavutettuaan tarpeeksi korkean kehitystason teknologisesti, yliluonnollisesti tai henkisesti tämä laji tai populaatio jättää fyysisen olemassaolon ja muuttuu energiaolennoiksi, vapaiksi hengiksi, jonkinlaiseksi hämäräksi yhteistietoisuudeksi tai ylemmässä hyperavaruudessa eläviksi sielumatriiseiksi. Evolutionaariselle askensiolle on ominaista se, että se läpikäydään populaation, ei yksilön tasolla, ja sen lopputulemana on uuden, ja tavallisesti juuri tuolle askensiotapahtumalle ominaisen lajin synty.
Metafyysistä evoluutiota kuvaavasta nk. "N-teoriasta" ja sivilisaatioiden kehityksen viisivaiheopista[2] johdetun teorian mukaan Tarpeeksi Korkean Kehityksen Asteen saavuttaneiden sivilisaatioiden ainoat vaihtoehdot ovat evolutionäärinen askensio, tuhoutuminen jossakin tosi mystisessä sodassa tai luonnonmullistuksessa ja kenkätapahtumahorisontti. Kaikissa tapauksissa jäljelle jää runsaasti erittäin kehittynyttä ja useimmiten vielä tuhansienkin vuosien jälkeen täysin toimivaa muinaista teknologiaa, jota nuoremmat lajit yrittävät innoissaan ottaa käyttöön tuhoisin seurauksin. GigaCorpin kaltaisten (pääasiassa) kuolevaisten hypervaltojen olemassaolo kuitenkin nakertaa teorian uskottavuutta.
Transgeneettinen askensio
Transgeneettinen askensio on kyseessä silloin, kun olento, joka ei aiemmin edustanut jotakin lajia, muuttuu askension kautta tuon lajin edustajaksi, tai osittaisessa askensiossa sen ja alkuperäisen lajinsa hybridiksi. Se eroaa evolutionaarisesta askensiosta siten, että sen läpikäy yksilö, ei populaatio, ja sen lopputulemana on liittyminen olemassaolevana lajiin, ei uuden synty.
Totogeneettinen askensio
Totogeneettisessä askensiossa, joka perimältään on usean eri lajin hybridi, muuttuu kokonaan näistä jonkin edustajaksi. Esimerkiksi ihmis-puolihaltia voisi askendoitua täysiveriseksi haltiaksi tai täysiveriseksi ihmiseksi[3]. Se voi olla voimiennousun luonnollinen seuraus sellaisille hybrideille, joiden emälajien välillä on suuri ero voimapotentiaalissa, erityisesti jos voimakkaammalla lajilla voimat kasvavat itsestään ikääntyessä: voimien noustessa heikomman lajin perimä jää hiljalleen piileväksi ja lopulta katoaa kokonaan. Totogeneettinen askensio voidaan läpikäydä osana transgeneettistä askensiota, jossa osittaista transgeneettistä askensiota hybridiksi seuraa totogeneettinen askensio kokonaan hybridisoidun lajin edustajaksi.
Liberatorinen askensio
Askension muoto, jonka useita kertoja uudelleensyntynyt kuolevainen sielu voi läpikäydä saavutettuaan, joko eläessään tai tuonpuoleisessa täyden tietoisuuden aiemmista elämistään. Tällainen sielu muuttuu kuolemattomaksi henkiolennoksi, joka voi asettua minkälaiseen ruumiiseen haluaa säilyttäen kaikki aiemmissa elämissä keräämänsä muistot ja taidot, ja jonka ei enää tarvitse reinkarnoitua ellei halua.
Spatiaalinen askensio
Spatiaalinen askensio ei ole askensiota lainkaan, sillä siinä ei muutu olemuksellinen tila vaan pelkkä tila. Sen voi saavuttaa esim. nousemalla portaat.

Viitteet[muokkaa]

  1. Asia käy vielä hankalammaksi, jos kyseinen olento on lajinsa ensimmäinen tietyn voimatason saavuttanut yksilö. Vasta kun useampi lajin edustaja on kohonnut vastaavalle voimien asteelle voidaan sanoa, onko ensimmäisen saavuttama olotila lajille "luonnollinen" voimiennousun seuraus, vai onko kyseessä transkendentaalinen askensio. Toisaalta jos käykin niin, että ensimmäisen olennon uusi olotila alkaakin propagoitua alaspäin yhä heikommille ja heikommille lajin edustajille, voi kyse olla evolutionaarisesta askensiosta.
  2. Opin mukaan sivilisaatioiden kehitys tapahtuu aina viidessä vaiheessa: teesi, antiteesi, synteesi, parenteesi ja paralyysi.
  3. "Askensiota" mahtiolentohybridistä kuolevaiseksi kutsuttaisiin useimmiten deskensioksi.