Tuhokapasiteetti

Kohteesta Hömppäpedia
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Tuhokapasiteetti on keino mitata esimerkiksi Voimajärjestykseen kuuluvien henkilöiden voimien yleistä tasoa, ja sitä pidetäänkin tärkeimpänä mittarina, kun katsotaan, mille tasolle voimajärjestykseen henkilö pitäisi sijoittaa. Kuitenkin myös muilla tekijöillä kuin tuhokapasiteetilla on merkitystä tässä asiassa.

Tuhokapasiteetin tasot[muokkaa]

Universaalit tasot2.png

Alla on lueteltu mitattavat tuhokapasiteetin tasot, sekä yksi tai useampia esimerkkihahmoja kultakin tasolta, sikäli kun sopivia esimerkkejä on löytynyt.

Katutaso
Alkaa tavalliselta ihmisen tasolta, mutta on sen verran heikko, että ei kykene hajottamaan tavallisia betonista tehtyjä seiniä voimillaan. Alimmat Undremal Biskatarit ovat kuitenkin tällä tasolla.
Seinien taso
Pystyy kaatamaan/hajottamaan seiniä yksittäisillä hyökkäyksillä. Ei kovin voimakas.
Rakennusten taso
Pystyy romuttamaan kokonaisia rakennuksia yksittäisillä hyökkäyksillä. Korkeimmat Undremal Biskatarit ja alimmat Alivam Biskatarit löytyvät tältä tasolta.
Pilvenpiirtäjätaso
Käytännössä korkeampi rakennusten taso. Pystyy tuhoamaan yli sata metriä korkeita rakennuksia yksittäisillä hyökkäyksillään. Elevam Biskatarin minimitaso, jolle myös voimakkaimmat Alivam Biskatarit saattavat puskea.
Korttelitaso
Pystyy tuhoamaan kokonaisia kortteleita yksittäisillä hyökkäyksillään.
Matala kaupunkitaso
Pystyy tuhoamaan laajoja alueita suurkaupungeista tai pyyhkäisemään kokonaisia pieniä kaupunkeja kokonaan pois kartalta. Elevam Biskatarien maksimitaso, ja Suprem Biskatarien ehdoton minimivaatimus.
Metropolitaso
Pystyy tuhoamaan kokonaisia suurkaupunkeja yhdellä hyökkäyksellä. Monet Suprem Biskatarit osuvat tälle tasolle.
Megapolitaso
Tarkoittaa käytännössä kykyä pyyhkäistä hyvin laajoja, jopa satojen neliökilometrien alueita puhtaaksi.
Matala valtiotaso
Pystyy tuhoamaan kokonaisia pieniä valtioita maailmankartalta. Tämä on Ultimar Biskatarin alaraja.
Keskinen valtiotaso
Pystyy tuhoamaan suurempia valtioita kokonaan ja aiheuttamaan täten laajaa massatuhoa.
Korkea valtiotaso
Massiivinen tuho hyvin suuren valtion alueella; aiheuttaa todennäköisesti laajemmalle levittyvää osittaista tuhoa koko planeetalla. Vastaa käytännössä voimakkaan supertulivuoren purkausta.
Semiplanetaarinen
Ei välttämättä pysty tuhoamaan kokonaista Maapallon kokoista planeettaa, mutta pystyy käytännössä aiheuttamaan niin pahaa tuhoa planeetalle, että koko sen pinta autioituu täysin kaikesta elämästä. Pystyy myös tuhoamaan täysin pienempiä taivaankappaleita, kuten Kuun kokoisia rakenteita. Undremal biskamatarin vähimmäisvaatimus.
Matala planetaarinen
Kykenee tuhoamaan esimerkiksi Maapallon kaltaisia kiviplaneettoja.
Keskinen planetaarinen
Ei kykene täysin hävittämään suurempia jättiläisplaneettoja, mutta pystyy tuhoamaan täysin pienempiä kaasu- ja kiviplaneettoja. Midian biskamatarin alin taso.
Korkea planetaarinen
Pystyy tuhoamaan yksittäisillä hyökkäyksillään suuria jättiläisplaneettoja ja ruskeita kääpiötähtiä.
Semistellaarinen
Pystyy tuhoamaan kääpiö- ja alikääpiötähtiä.
Matala stellaarinen
Pystyy tuhoamaan Auringon kokoluokan kääpiötähtiä. Suprem biskamatarin alin taso.
Keskinen stellaarinen
Pystyy tuhoamaan alijättiläisiksi luokiteltavia tähtiä.
Korkea stellaarinen
Pystyy tuhoamaan jättiläistähtiä. Biskamatarin ylin taso.
Matala interstellaarinen
Kykenee luomaan hyökkäyksiä, jotka yltävät tähtijärjestelmästä toiseen ja tuottavat vakavaa vahinkoa useamman aurinkokunnan alueella.
Keskinen interstellaarinen
Pystyy tuhoamaan useampia aurinkokuntia kerralla.
Korkea interstellaarinen
Vastaa kykyä tuhota useita kymmeniä aurinkokuntia voimakkaimmilla hyökkäyksillään.
Matala multistellaarinen
Tuhottujen aurinkokuntien määrä vaihtelee sadan molemmin puolin. Suprem biskatamatarin alin taso.
Keskinen multistellaarinen
Kykenee tuhoamaan satoja aurinkokuntia yksittäisillä hyökkäyksillä.
Korkea multistellaarinen
Hyökkäyksien aiheuttama tuho näkyy jo galaktisessa mittakaavassa.
Semigalaktinen
Pystyy luomaan hyökkäyksiä, jotka kantavat niin pitkiä matkoja ja ovat niin tuhoisia, että niiden vaikutukset ovat merkittäviä galaktisessa mittakaavassa, vaikka ne eivät pystykään vaikuttamaan ihan koko galaksiin. Voivat tuhota kääpiögalakseja. Mainorin alin mahdollinen taso, ja vastaavasti Biskatamatarin ylin taso.
Galaktinen
Pystyy vaikuttamaan koko galaksin alueella ja tuhoamaan kokonaisia Linnunradan kokoisia galakseja.
Intergalaktinen
Pystyy vaikuttamaan useampien galaksien alueella ja aiheuttamaan merkittävää vahinkoa useammille galakseille. Pystyy tuhoamaan hyvin suuriakin galakseja.
Matala kosminen
Pystyy vaikuttamaan hyvin laajalla alueella koko näkyvän maailmankaikkeuden mittakaavassa ja tuhoamaan siitä laajoja osia.
Dimensionaali
Pystyy tuhoamaan kokonaisia suuria ulottuvuuksia tai todellisuuksia. Tällä tasolla ovat Suuntaumuksia edustavat Mahdit.
Universaali
Pystyy vaikuttamaan kokonaisen universumin alueella ja aiheuttamaan sille merkittävää vahinkoa, joka voi jopa koitua koko uniersumin tuhoksi.