Kuolemattomuus

Kohteesta Hömppäpedia
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Kuolemattomuus on eräiden hömppähahmojen omaama ominaisuus, joka tarkoittaa käytännössä kyvyttömyyttä kuolla. Kuolemattomuus voidaan pääsääntöisesti jakaa aktiiviseen ja passiiviseen kuolemattomuuteen. Passiivinen kuolemattomuus johtuu synnynäisestä tai hankitusta ominaisuudesta, ja käsittää esimerkiksi pitkäikäisyyden ja kestävyyden. Aktiivinen kuolemattomuus taas vaatii jonkinlaista tietoista tai tiedostamatonta kuoleman välttelyä, ja käsittää esimerkiksi kuoleman huijaamisen ja välttelyn sekä regeneraation. Tarkemmin kuolemattomuus voidaan luokitella toimintaperiaatteen mukaan:

Tyyppi 1
Pitkäikäisyys. Jotkut henkilöt ja rodut ovat luonnollisesti tai muuten äärettömän pitkäikäisiä, eivätkä kuole vanhuuteen. Väkivaltaisen kuoleman mahdollisuus on edelleen olemassa.
Tyyppi 2
Kuolemattomuus ilman regeneraatiota. Henkilön sielu on loitsun, hankitun tai synnynäisen ominaisuuden tahi puhtaan tahdonvoiman takia kyvytön jättämään ruumista, jolloin henkilö on tietyllä tasolla hengissä vaikka ruumista murjottaisiin kuinka.
Tyyppi 3
Kuolemattomuus regeneraatiolla. Henkilöllä on kyky parantua (lähes) mistä tahansa vammasta, ja on siksi hyvin vaikea tappaa. Tähän vaaditaan käytännössä vähintään alhaisen keskitason regeneraatio. Tyypin 3 kuolemattomuus joko käsittää tai ei käsitä tyypin 1 kuolemattomuutta.
Tyyppi 4
Kuolemattomuus ulkopuolisella avulla. Henkilö on kuolematon, koska jokin ulkopuolinen taho, esimerkiksi jumala pitää omalla energiallaan häntä hengissä. Muita esimerkkejä ovat Majorat joiden olemus on sidoksissa tiettyyn universumiin, ja jumalat, jotka ravitsevat itseään tietoisten olentojen uskolla sekä Mahtavat, jotka saavat energiaa omasta perusvoimastaan.
Tyyppi 5
Ruumiinvaihtaminen tai muu kuoleman välttely. Henkilö pystyy saavuttamaan rajattoman elämän esim. vaihtamalla ruumista tietyin väliajoin tai muulla vastaavalla menetelmällä. Tyypin 5 kuolemattomuudeksi lasketaan myös erilaiset kuolemattomuuteen tähtäävät alkemistiset tai maagiset keinot.
Tyyppi 6
Epäkuolleisuus. Henkilö on epäkuollut eikä voi varsinaisesti kuolla, koska on jo kuollut.
Tyyppi 7
Psyykkinen kuolemattomuus. Henkilön spirituaalinen olemus voi rakentaa itselleen uuden fyysisen olemuksen tuhoutuneen tilalle.
Tyyppi 8
Rinnakkaistettuun olemassaoloon perustuva kuolemattomuus. Tämä tarkoittaa sitä, että sinulla on esimerkiksi sopimuksen, vedonlyönnin tai kirouksen takia olemassa jokin toinen olento tai jokin erityinen esine tai asia, ja sinä säilyt hengissä niin kauan kuin tämä olento tai asia on olemassa/hengissä. Tämä voi olla myös kaksisuuntausta, eli myös toinen osapuoli hyötyy vastaavasti sinun olemassaolostasi kuolemattomuudella.