Ngnordi

Kohteesta Hömppäpedia
Loikkaa:valikkoon, hakuun
Ngnordi
Logo6.gif
Tieteellinen nimi:Ngnordus Ngnordus
Voimakkuus:E, ylimmällä kastilla E+
Vaarallisuus:D
Älykkyys:C+, C tai C- kastista riippuen
Luoja:Ei ole
Stop hand.png Tämä artikkeli kertoo todellisesta super-, hyper- tai jopa kybervallasta,
jonka joukot tulevat tuhoamaan sinut täysin, mikäli vandalisoit tätä artikkelia!

Ngnordit (Ngnordus ngnordus) ovat Keskiulottuvuuden hitaalla vyöhykkeellä tavattava tietoinen, teknologisesti edistynyt rotu, joka kehittyi alunperin Maapalloa massiivisemmalla, suurten myrskyjen riepomalla planeetalla, jonka aurinko altisti sen vaarallisille määrille säteilyä. Sittemmin ne ovat levittäytyneet laajalle alueelle Keskiulottuvuudessa Ngnordien hegemoniaksi kutsutun yhdistetyn hallinnon alaisuudessa.

Ngnordien hegemonia osallistui ensimmäiseen Universumin sotaan.

Olemus ja voimat[muokkaa]

Ngnordit ovat ihmistä kookkaampia, keskipituudeltaan kahden ja puolen metrin luokkaa. Niillä on jykevä, tynnyrimäinen, ylöspäin hiukan kapeneva keskiruumis, jota kannattelevat kaksi lyhyttä, paksua, pylväsmäistä jalkaa. Kaulaa tai erottuvaa päätä ei ole, vaan suu ja hengitystiet avautuvat suoraan ruumiin yläosaan. Niiden molemmin puolin ovat lyhyet, jäykät tuntosarvet, joissa ngnordin kuulo- ja hajuaistit sijaitsevat, sekä tappien päässä olevat silmät. Hiukan alempana ruumiin molemmin puolin, siitä, missä ihmisellä olisivat hartiat, erkanee kolmen lonkeron kimppu. Kolmesta lonkeroparista yksi on muita paksumpi, yksi huomattavasti pidempi; paksummat lonkerot ovat vahvempia mutta kömpelömpiä, ohuemmat vastaavasti näppärämpiä mutta eivät yhtä vahvoja. Lonkerot haarautuvat päistään kukin kolmeksi "sormeksi". Suurinta osaa ruumiista peittää lyhyt, karhea turkki, jota siellä täällä rikkovat luukyhmyt. Karvoituksen tyypillisimmät värit ovat harmaan eri sävyt, vihertävän, likaisenkeltaisen ja ruskean ollessa lähes yhtä yleisiä ja mustan sekä valkoisen harvinaisia, mutta mahdollisia. Silmät ovat keltaiset, punaiset tai oranssit.

Ngnordien fyysiset voimat ja kestävyys ylittävät ihmiset huomattavasti. Ihmisiin verrattuna ne ovat kuitenkin myös varsin kömpelöitä. Aisteista kuulo on samalla tasolla kuin ihmisillä, haju ja maku tarkemmat, ja näkö etenkin värinäön osalta heikompi. Ngnordin nahka on hyvin luja, eivätkä kevyemmät ampuma-, energia-, tai teräaseet kykene välttämättä lainkaan lävistämään sitä. Ngnordeilla on luontainen rodullinen telepatia, jonka avulla ne kykenevät aistimaan lajitovereidensa mielentiloja sekä kommunikoimaan sanattomasti. Muiden lajien edustajiin telepatia ei kanna yhtä hyvin, ja suurin osa ngnordeista kykenee vain aistimaan muuta rotua edustavien tietoisten mielten läsnäolon. Ngnordit ovat puhekyvyttömiä[1] (mutta voivat oppia ymmärtämään puhuttuja kieliä), ja niiden kehonkieli on hyvin rajoittunutta. Ngnordien kirjoitusjärjestelmät ovat piktografisia. Lisäksi käytetään psi-kristalleja, jotka voivat vastaanottaa, taltioida ja välittää telepaattisia viestejä.

Järjestäytyminen[muokkaa]

Ngnordien lajin historiassa kehittyi usein yksilöitä, joilla oli tavallista laajemmat psioniset voimat. Nämä yksilöt kykenivät dominoimaan enemmistöä lajitovereistaan mentaalisesti, ja vakiintuivat sisäännaimisen kautta vakaaksi kastiksi, joka muodosti hallitsevan luokan. Nykyisellään ngnordit jakaantuvat kolmeen kastiin:

  • Ylimmän kastin muodostavat ngnordit, joilla on täysin kehittyneet telepaattiset voimat. Sen jäsenet kykenevät kommunikoimaan telepaattisesti myös muiden kuin lajitovereidensa kanssa sekä ohjailemaan alimman kastin ngnordien mieliä. Ylimmän kastin ngnordit ovat myös jonkin verran muita ngnordeja älykkäämpiä. Ylimmän kastin jäsenet toimivat ngnordiyhteiskunnassa johtavissa asemissa. Ngnordeista noin 5% kuuluu ylimpään kastiin.
  • Keskikastiin kuuluvat ne ngnordit, joilla ei ole poikkeavia psi-kykyjä, mutta joilla on alakastin jäseniä enemmän luovuttaa ja aloitekykyä. Sen jäsenet täyttävät henkisesti vaativampia tehtäviä toimien esimerkiksi virkaolentoina, tutkijoina, teknikkoina, upseereina ja yläkastin jäsenten assistentteina. Keskikastiin kuuluu noin kolmasosa kaikista ngnordeista.
  • Alimpaan kastiin kuuluvat henkisesti rajoittuneemmat ngnordit, jotka suorittavat vähäarvoisia, pelkkää fyysistä työtä vaativia tai pitkästyttäviä tehtäviä. Alimman kastin jäsenille on lisäksi ominaista alttius ylimmän kastin telepaattiselle ohjailulle. Ngnordeista hiukan yli puolet kuuluu alimpaan kastiin.

Kastijärjestelmä ei ole täysin selvärajainen, ja kastienvälisiä rajatapauksia esiintyy. Ngnordit itse jakavat kunkin kastin vielä kolmeen alakastiin (alempaan, keskiseen ja ylempään). Alakastit ovat luonteeltaan väestönlaskennallisia, ja määritellään siten, että jokaisen kastin jäsenistä noin puolet kuuluu keskimmäiseen alakastiin ja loput jakaantuvat tasan ylemmän ja alemman välille.

Ngnordien hegemonian hallintomuoto on yhdistelmä demokratiaa, oligarkiaa ja adhokratiaa. Ylintä valtaaa käyttävät ylimmän kastin pätevimpien ja psionisesti voimakkaimpien yksilöiden joukosta valitut noosiarkit. Yläkastin ngnordi voidaan huudattaa noosiarkiksi kylliksi monen (useita miljoonia) keskikastin jäsenen kannatuksella ja vähintään kolmen muun noosiarkin aloitteesta. Noosiarkit hoitavat itse tärkeiksi katsomiaan asioita ja siten kuin parhaaksi näkevät. Heidän valtaoikeutensa ovat lähes rajattomat, mutta hyvin suurten päätösten tekemiseen tarvitaan useamman noosiarkin yksimielisyys: kolmen kysymyksissä, joilla on laajoja vaikutuksia kokonaisen asutun planeetan kannalta, yhdeksän useampia tähtijärjestelmiä koskevissa. Tavallisesti noosiarkit keskittyvät ulkosuhteisiin, puolustukseen, planeettojenvälisiin kiistoihin sekä periaatekysymyksiin jättäen yksittäisille ngnordisiirtokunnille laajan autonomian. Tyypillinen noosiarkki on voimiltaan elevam tai alivam biskatar. Heitä on koko Ngnordien hegemonian alueella pari tuhatta.

Hegemonian ulkopuolella elää joitakin kapinallisryhmiä ja eristäytyneitä yhteisöjä, joiden itsenäisyyttä se ei tunnusta.

Teknologia[muokkaa]

Ngnordien hegemonian teknologian taso on kahdekan, lähennellen yhdeksää. Ngnordit ovat kuitenkin teknologisesti konservatiivisia, eivätkä käytä kehittynyttä teknologiaa mikäli saman asian voi suorittaa alkeellisemmin menetelmin tai lihasvoimin. Lisäksi ngnordit pyrkivät mahdollisuuksien mukaan rakentamaan kaiken tarvitsemansa paikan päällä. Tämän vuoksi tavataan usein ngnordiyhteisöjä, joiden teknologian taso on huomattavastikin hegemonian teoreettista tasoa alempana.

Viitteet[muokkaa]

  1. Nimen "ngnordi" niille antoi eräs toinen, vaikeita konsonanttirykelmiä suosiva laji.