Velcie

Kohteesta Hömppäpedia
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Velciet ovat askendantti rotu. Ne vaikuttavat laajalti keskiulottuvuudessa sekä ihmis- että henkitason eri osissa. Velciet erikoistuvat enimmälti kaupankäyntiin Suuntaumusalueiden kanssa, enimmäkseen äärimmäisen edistyneen energiaan perustuvan teknologian hankintaan, mutta niillä on myös tapana sekaantua silloin tällöin erinäisillä mystisillä tavoilla vähemmän kehittyneiden sivilisaatioiden evoluutioon. Tässä toiminnassa ei ole ei-askendoituneiden rotujen näkökulmasta juuri minkäänlaista logiikkaa.

Velciet osallistuivat ensimmäiseen Universumin sotaan osana Ascendant Factionia.

Olemus[muokkaa]

Kunkin velcien todellinen olemus koostuu puhtaasta energiasta, joka sijaitsee korkeammissa ulottuvuuksissa, minkä takia kovin moni ei ole sellaista nähnyt. Teoreettisesti velcien energiaolemus säteilisi joka tapauksessa sähkömagneettisen spektrin ulkopuolella olevilla taajuksilla, joten tavallinen olento ei voisi kuitenkaan nähdä sitä. On väitelty siitä, onko velcieiden todellisilla olemuksilla lainkaan persoonallisuutta sanan tavallisessa merkityksessä. Velciet itse pysyvät hiljaisina todellisiin olemuksiinsa liittyvissä kysymyksissä.

Ilmetäkseen alemmissa ulottuvuuksissa velcien energiaolemus asuttaa ja/tai kontrolloi[1] robotin tapaista teknologiaan perustuvaa ruumista. Tyypillinen velcien teknoruumis on noin 5 metriä korkea, kaksijalkainen ja nelikätinen. Konstruktin päässä ei ole selkeää etu- tai takapuolta eikä selvästi erotettavia aistinelimiä. Ruumiin pinta on sileä ja metallisen kiiltävä, ja sen pinnassa on usein hohtavia kuvioita, linjoja, ympyröitä ja kaaria, joiden varsinaista tarkoitusta ei tiedetä. Hommaa monimutkaistaa se, että yksittäinen velcie voi kontrolloida useampaa kuin yhtä teknoruumista kerrallaan, ja jokainen erillinen teknoruumis voi omaksua hieman erilaisen persoonallisuuden vuorovaikuttaessaan vähemmän kehittyneiden rotujen kanssa. Tämä tekee velcieiden todellisen määrän arvioimisesta hankalaa. Teknoruumiin täydellinenkään tuhoaminen ei vaikuta sitä kontrolloivan velcien terveydentilaan.

Velciet voivat kontrolloida tilanteesta riippuen myös erityyppisiä teknoruumiita. Tyypilliset taistelutilanteessa käytettävät teknoruumiit muistuttavat enemmän mechoja tai kehittyneitä tankkeja, mikä sallii velcieiden toimia taistelutilanteissa sekä panssari- että jalkaväkiyksikkönä samanaikaisesti.

Voimat ja teknologia[muokkaa]

Velcieiden todellisten olemusten voimat ovat suurimmalti osalti mysteeri lukuun ottamatta niiden kykyä asuttaa kerralla useampaa teknoruumista. Energiatyyppiä, josta niiden todellinen olemus rakentuu, ei ole pystytty määrittämään alempien rotujen toimesta.

Teknoruumiissaan velciet ovat vaihtelevan voimallisia riippuen kunkin ruumiin varustuksesta. Normaali teknoruumis on varustettu passiivisella, ruumiin pintaan sijoitetulla energiakilvellä, joka suojaa velcien teknoruumista fyysiseltä vahingolta (esim. paineelta, lämmöltä, kineettisiltä iskuilta jne.), ja lisäksi tyypillisesti mukana on myös mentaaliset suojakentät, jotka heikentävät telekineettisiä iskuja velcien teknoruumista vastaan[2]. Offensiivisesti velcieiden teknoruumiit pystyvät vaikuttamaan vastustajiinsa kosketuksetta käyttämällä projisoituja energiakenttiä kappaleiden liikutteluun ja vahingoittamiseen.

Taisteluruumiit on varustettu eksoottisilla eri energiatyyppeihin perustuvilla aseilla ja suojakentillä. Tyypillisen taisteluruumiin suojat koostuvat useaan kertaan taitellusta laminaarisesta avaruusenergiasta, joka torjuu useimmat kineettiset ja alemmat energiset hyökkäykset, ja aseistus vastaavasti perustuu 1D-avaruusenergiasäteisiin ja tasomaisiin 2D-avaruusenergiapurkauksiin, jotka pystyvät läpäisemään useimmat puolustukset välittömästi. Näiden lisäksi taisteluruumiit voivat myös hyökätä värienergioilla silloin, kun raaka räjähdysvoima katsotaan tarpeelliseksi.

Avaruusalustensa puolesta velciet ovat myös hyvin varustettuja. Avaruuslaivojen suojaukset vastaavat teknoruumiiden vastaavia, mutta ovat raskaampia. Velcieiden avaruusalukset perustuvat teknoruumiiden tavoin energitekkiin, ja siksi niiden hyperajot ovat myös energiaperusteisia; toisin kuin esimerkiksi poimuajoon perustuvat mallit, velcieiden avaruusalukset voivat kiihdyttää lineaarisesti valoa suurempiin nopeuksiin ilman, että niiden tarvitsee erikseen kytkeä päälle mitään ylimääräistä moottoria tai siirtyä mihinkään toiseen ulottuvuuteen (vaikka velcieiden avaruusalukset kykenevätkin loikkimaan korkeampiin ulottuuvuuksiin). Johtuen kyvystään kulkea melko vapaasti ulottuvuuksien välillä velcieiden avaruusalukset kykenevät yllättämään vastustajansa katoamalla ja ilmestymällä näennäisen tyhjästä 3D-avaruudessa. Velcieiden emoalusluokan alukset ovat yleensä hyvin suuria, kirkkaan kiilteleviä ja epämääräisen kaarevan ja pyöreähkön muotoisia. Sisältä ne ovat vielä ulkopuoltakin tilavampia johtuen velcieiden kyvystä hyödyntää korkeampia ulottuvuuksia ja avaruusenergiamanipulaatiota. Kaupankäyntiin tarkoitetuissa rahtialuksissa suurin osa sisäpuolesta on varattu rahdille, mutta sota-aluksissa nämä tilat on korvattu koko joukolla eksoottisia energia-aseita, jotka on suunniteltu vastustajan tuhoamiseen ilman, että niiden tarvitsee projisoida energiaa suoraan itsestään esimerkiksi säteiden muodossa. Sen sijaan nämä aseet pystyvät hyökkäämään vastustajien aluksia vastaan tuomalla energiaa esiin näennäisen tyhjästä välittömästi vastustajan aluksen lähettyvillä (tai jopa sen sisällä), hyödyntämällä erinäisiä monimutkaisia yliulotteisia efektejä. Nämä aseet ovat kuitenkin suhteellisen herkkiä, ja ne voivat mennä epäkuntoon esimerkiksi ulottuvuusjäristysten tai voimakkaiden vastahyökkäysten takia; näitä tilanteita varten velcieiden sota-aluksissa on myös perinteisiä energialaukaisimia.

Organisaatio[muokkaa]

Velcieiden organisaatio on ilmeisen monimutkainen, eikä sillä näytä olevan suoraa hierarkkista rakennetta. Asiaa monimutkaistaa entisestään se, että yhden velcien useammat teknoruumiit voivat toimia sekä toisiinsa että toisten velcieiden teknoruumiisiin suhteutettuna alais- tai esimiesasemissa. Yleisesti ottaen kunkin velcien asema niiden yhteiskunnassa määräytyy velcien ominaisten erityistaitojen ja -kykyjen perusteella.

Viitteet[muokkaa]

  1. Tarkka sanavalinta riippuu siitä, mitä näillä sanoilla oikeastaan tarkalleen ottaen tarkoitetaan.
  2. Telepatia velcieiden teknoruumiita vastaan on hyödytöntä, koska niillä ei ole mieltä perinteisessä mielessä.