Vimiaani

Kohteesta Hömppäpedia
Loikkaa:valikkoon, hakuun
Vimiaani
Ascension.jpg
Vimiaani ilmenee valoruumiissaan.
Tieteellinen nimi:Vimus vimianus
Voimakkuus:C
Vaarallisuus:D-
Älykkyys:A

Vimiaanit (Vimus vimianus) ovat erittäin korkealle kehittynyt, tähtienväliseen matkustukseen kykenevä askendoituneiden olentojen rotu. "Vimiaani" on muiden olentojen niille antama yleiskielinen nimitys. Lajin itsestään äidinkielellään (telepatia) käyttämä nimi on psioninen signaali, joka on niin käsittämätön, että se ajaa hulluksi tai tappaa useimmat kuolevaiset olennot.

Olemus ja ulkonäkö[muokkaa]

Vimiaaneilla ei ole todellista fyysistä ruumista. Niitä ei voi normaalioloissa havaita maallisin keinoin ja ne kykenevät kulkemaan esteettä lyhyitä matkoja kiinteän aineen lävitse. Ne kuitenkin näkyvät kirliankuvissa, ja voivat näyttäytyä luomalla itselleen väliaikaisen ilmentymän ektoplasmasta joidenkin henkiolentojen tapaan, tai tekemällä luonnollisen hahmonsa näkyväksi saamalla sen hohtamaan valoa. Jälkimmäisen ilmenemistavan vuoksi vimiaanin todellista hahmoa kutsutaan sen valoruumiiksi. Näyttäytyessään valoruumiissaan vimiaanit näyttävät lähinnä jonkinlaisista luminentista kaasusta koostuvilta ilmassa leijuvilta polyypeilta, joilla on lonkeroiden ja siipien kaltaisia ulokkeita. Esiintyessään ektoplasmaruumiissa ne ottavat yleensä sen lajin muodon, jonka jäsenten kanssa ne haluavat keskustella.

Yhteiskunta ja järjestäytyminen[muokkaa]

Vimiaanien yksilömäärä ei ole kovin suuri, ja ne ovat hajautuneet hyvin laajalle alueelle ympäri Universumia (ja joidenkin yksilöiden tapauksessa Universi Ovestia). Enemmän kuin kahden tai kolmen yksilön yhtäaikainen läsnäolo on erittäin epätavallista. Jo tästä syystä vimiaanien järjestäytymismalli on hyvin löyhä. Niiden lainsäädäntö koostuu lähinnä yleisluontoisista suuntaviivoista, ja suunnilleen sen ainoa absoluuttinen käsky on toisten vimiaanien tappamista koskeva kielto. Muuten se kieltää esimerkiksi liian suoran puuttumisen kuolevaisten asioihin.

Vimiaanien keskushallinto koostuu neuvostosta (High Council) ja pääesikunnasta (High Command). Neuvostossa on seitsemän alempaa jäsentä ja viisi ylempää jäsentä eli puhujaa; nämä ovat Oikeuden puhuja, Välttämättömyyden puhuja, Voimain puhuja, Valtain puhuja ja Aikain puhuja. Neuvosto tekee päätöksen saavutettuaan konsensuksen, mutta jos viidestä puhujasta vähintään neljä on yhtä mieltä, heillä on veto-oikeus seitsemän alemman jäsenen suhteen. Pääesikunta jakaantuu kolmeen siipeen: ulkoasiansiipi, joka vastaa lajienvälisestä diplomatiasta ja PR:stä, sisäasiansiipi, joka on vastuussa vimiaanien lajinsisäisistä asioista ja operatiivinen siipi, joka toimii toimeenpanevana jaoksena ja vimiaanien voimien strategisena johtona sotatilan vallitessa. Kukin siipi jakaantuu edelleen kolmeen osastoon, joilla kullakin on oma alavastuualueensa. Neuvosto valitsee osastojen johtajat niiden korkea-arvoisimpien jäsenten joukosta, ja kutakin siipeä johtaa sen muodostavien osastojen johtajista vanhin. Kolmen siiven johtajat johtavat yhdessä koko pääesikuntaa.

Keskusjohto ei yleensä puutu suoraan yksittäisten vimiaanien toimii. Sen tärkeisiin, koko lajia koskeneisiin päätöksiin lukeutuu esimerkiksi kaikkien vimiaanien lajinlaajuinen evakuointi Universi Ovestiin toisen Universumin sodan alla.

Vimiaanit suhtautuvat useimmiten kuolevaisiin olentoihin välinpitämättömästi. Niissäkin harvoissa tapauksissa, jossa kuolevaiset ovat hyökänneet vimiaanien kimppuun, ne ovat useimmiten vain vetäytyneet ja palanneet muutaman tuhannen vuoden päästä, kun alue on hylätty ja kaikki asianomaiset kuolleet.

Teknologia[muokkaa]

Vimiaanien teknologia on erittäin korkealle kehittynyttä, mutta ne eivät käytä sitä kovin usein, sillä niillä on yksilötasolla sille hyvin vähän tarvetta. Silloin kun ne käyttävät teknologiaansa, sitä on usein vaikea tunnistaa siksi; tunnistamista vaikeuttaa entisestään se, että suuri osa vimiaanien teknologiasta on itse asiassa magiaa.

Vimiaanit eivät useimmiten käytä avaruusaluksia, sillä ne kykenevät kulkemaan tähtien välillä omalla voimallaan, ja halutessaan siirtä esineitä ne voivat teleportata, avata madonreiän tai takavarikoida jonkin sopivasti lähistöllä olevan asteroidin. Ne avaruusalukset, joita vimiaaneilla on, ovat sisäkkäisistä voimakentistä koostuvia kulkuneuvoja, joissa ei ole lainkaan kiinteitä osia tai vimiaanien kasvattamia, avaruudessa liikkumaan kykeneviä eläviä olentoja jotka eivät tarvitse miehistöä. Vimiaanien emoalukset ovat huomattavimpia niiden käyttämiä aluksia.

Voimat[muokkaa]

Vimiaanit ovat äärimmäisen voimakkaasti psionisia syvällisemmällä tasolla kuin mille suurin osa maailmankaikkeuden olennoista voi koskaan yltää. Telepatia ja telekinesia ovat niille täysin luonnollisia toimintatapoja, ja niiden ESP on niin kehittynyttä, että niiden on keskityttävä ollakseen lukematta muiden olentojen ajatuksia. Vimiaanien omia ajatuksia on erittäin vaikea lukea, sillä niiden mielten psioninen paine on niin suuri, että ajatusaallot voivat kulkea vain yhteen suuntaan. Vimiaanin psioninen läsnäolo on niin voimakas, että se saattaa olla vaarallinen sellaisille psi-herkille olennoille, jotka eivät kykene riittävällä tavalla suojaamaan itseään.

Psioniikan lisäksi monet vimiaanit opettelevat myös energiamanipulaatiota ja taikuutta. Niille ominainen taikuuden laji on käänteinen astrologia, jossa sen sijaan että maagi laatisi ennusteen taivaankappaleiden aseman perusteella, hän laati kartan, ja taivaankappalet asettuvat sen osoittamaan asemaan.

Vimiaanit ovat tyypin 1 kuolemattomia valoruumiissaan ja tyypin 7 kuolemattomia suhteessa ektoplasmaruumiisiinsa.