Konstruktit

Kohteesta Hömppäpedia
(Ohjattu sivulta Robotti)
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Konstrukteiksi kutsutaan laajaa joukkoa erilaisia olentoja, jotka on luotu keinotekoisesti muiden olentojen toimesta, ja joilta puuttuvat normaalit lisääntymismenetelmät. Useimmilla normaaleilla konstrukteilla ei ole sielua. Monilta konstrukteilta puuttuu lisäksi myös mieli[1].

Konstruktit voidaan jakaa karkeasti maagisiin konstrukteihin (perustuvat magiaan) ja teknologisiin konstrukteihin (perustuvat teknologiaan).

Maagiset konstruktit[muokkaa]

Golem[muokkaa]

Voimakkuus E+
Vaarallisuus E
Älykkyys D

Golem on kiinteästä aineesta, useimmiten savesta, muotoiltu patsaan kaltainen olento, joka on pistetty liikkeelle riimutaikuuden avulla. Golemin sisälle asetetaan oikeanlaisilla maagisilla riimuilla varustettu, paperille tai muulle vastaavalle materiaalille kirjoitettu riimusinetti, joka herättää golemin henkiin ja asettaa sen noudattamaan riimusinettiin kirjoitettuja ohjeita sekä tottelemaan rakentajaansa. Se, kuinka henkevä golemista tulee, riippuu sen sisälle asetetun riimusinetin monimutkaisuusasteesta. Golemin voimien taso puolestaan riippuu karkeasti sen valmistusmateriaalista. Tavallinen savesta valmistettu golem on kohtuullisen heikko, mutta eksoottisemmista aineista valmistetut golemit voivat olla sen verran voimakkaita vastustajia, että useimmilla biskatareillakin olisi vaikeuksia sellaisen voittamisessa. Matalan tason golem-materiaaleja ovat mm. savi, puu, jää, betoni ja kivi. Hieman korkeamman tason golem valmistuu esimerkiksi teräksestä tai muusta käyttömetallista. Tällaiset golemit ovat kuitenkin useimmiten korkeintaan undremal biskatarin tasoisia. Eksoottisempia keskisen asteen golemeita ovat mm. unobtainium-, elohopea-, timantti- ja einsteinium-252-golemit. Korkeimman asteen golemeita tuotetaan adamantista, neutroniumista ja kvarkki-gluoniplasmasta, ja nämä voivat saavuttaa silkan ympäristöön kylvettävän tuhon ja fyysisen kestävyyden alueilla suprem tai jopa ultimar biskatarin tason.

Homunculus[muokkaa]

Voimakkuus E
Vaarallisuus E+
Älykkyys D+

Homunculus on alkemian avulla luotu keinotekoinen ihminen, jolta kuitenkin puuttuu sielu, koska sellaista ei voi luoda alkemialla. Heikompitasoisten homunculusten iho on mustunut ja niillä saattaa olla useita epäinhimillisiä epämuodostumia tai puutteita, esimerkiksi korvien, silmien, nenän tai varpaiden puute. Korkeampitasoiset homunculukset kykenevät näyttämään kokonaan ihmisiltä. Yleensä homunculuksen tarkoitus on toimia alkemistin palvelijana ja joskus koekaniinina. Toisaalta homunculuksen luominen on myös tunnettu koetinkivi alkemistille - jos hän pystyy luomaan sellaisen, hänet katsotaan kokeneeksi alkemistiksi.

Servitori[muokkaa]

Servitori on psioniikan tai mielimanan ja mahdollisesti muiden manatyyppien avulla luotu keinotekoinen henkiolento, joka toteuttaa luojansa tahtoa. Servitorille annetaan luomisvaiheessa jokin tehtävä tai toimenkuva, jota se sitten suorittaa autonomisesti. Annettu tehtävä voi olla laaja-alainen tai tarkoin rajattu, mutta servitori, jonka toimenkuva on laaja on myös hankalampi luoda. Servitori voi olla kokonaan aineeton ja liikkua vapaana eetterissä tai sillä voi olla jonkinlainen aineellinen astia, jossa sitä säilytetään silloin kun se ei ole työssä. Niiden ominaisuudet riippuvat tehtävästä, luojan voimista sekä siitä, kuinka paljon vaivaa niiden tekemiseksi on nähty. Matalan tason servitorit ovat aineettomia automaatteja, jotka vastaavat toimintansa monimutkaisuudelta alemman asteen tekoälyä, korkean tason servitorit itsenäisiä, tietoisia henkiolentoja.

Uniikit konstruktit[muokkaa]

Lukuiset konstruktit ovat luonteeltaan uniikkeja, etenkin hyvin korkeatasoiset sellaiset. Esimerkiksi useat Mahtavat ovat luoneet palvelijoikseen konstrukteja, joilla on myös omat sielut ja jotka voivat sitä kautta saada oman tosinimen. Esimerkkejä tällaisista konstrukteista ovat mm. Magna Prime, Ilumine Cintillar ja Vanorda Descormidlio.

Teknologiset konstruktit[muokkaa]

Robotti[muokkaa]

Voimakkuus E+
Vaarallisuus E+
Älykkyys E - B[2]

Robotti on teknologiaan perustuva konstrukti, jota ohjaa tekoäly. Robotteja on olemassa hyvin paljon erilaisia tyyppejä, ja niitä käytetään monesti työläisinä teknologisesti kehittyneiden rotujen keskuudessa. On kuitenkin olemassa myös planeettoja, joilla robotit hallitsevat yksinvaltaisina koko planeettaa. Useimmiten tällainen johtuu siitä, että robotit ovat kääntyneet luojiaan vastaan ja ottaneet vallan planeetalla. Androidit ovat robotteja, jotka ovat muodoltaan humanoidimaisia. Nimitys kyborgi viittaa robottiin, joka koostuu osaksi elävistä osista tai elävään olentoon, joka on osittain robotti.

Replika[muokkaa]

Voimakkuus E - B
Vaarallisuus E - B
Älykkyys E- tai C+

Replikat tai replikantit ovat mekaanisia tai biomekaanisia konstrukteja, jotka on rakennettu imitoimaan ulkoisilta ominaisuuksiltaan mahdollisimman läheisesti elävää olentoa. Tavallisesti replikoista puhuttaessa tarkoitetaan nimenomaan humanoidireplikoja, jotka näyttävät humanoidivarianteilta. Replikoiden kokoonpano vaihtelee: jotkin mallit koostuvat kokonaan elottomista komponenteista, toisissa on sekä elottomia että biologisia osia tai teknologinen runko, jonka päällä on orgaaninen kerros, ja kolmannet ovat kauttaaltaan synteettistä, orgaanista kudosta.

Keskiulottuvuuden 10. syklin avaruusoopperakaudella konvergentin kehityksen ja ahkeran teollisuusvakoilun seurauksena kaikkien merkittävien kyber- ja hypervaltojen humanoidireplikamallit vakiintuivat viiteen luokkaan, kohoavan suorituskyvyn sekä laskevan inhimillisyyden ja vuorovaikutuskyvyn mukaan seuraavasti:

  • palvelutehtäviin tarkoitetut D-mallit
  • järjestyksenvalvontaan, pelastustehtäviin ja kevyeen sotilaskäyttöön tarkoitetut C-mallit
  • edellisille rinnakkaiset, mutta yksinomaan taistelukäyttöön tarkoitetut T-mallit
  • interplanetaariseen sotilaskäyttöön tarkoitetut B-mallit
  • interstellaarisen sodankäyntiin tarkoitetut A-mallit

Useimmat replikat ja replikamallit ovat ei-tiedostavia toimien hintaluokasta ja käyttötarkoituksesta riippuen beta- tai alfa-tason tekoälyn ohjaamina, mutta varsinkin D- ja C-sarjojen edistyneemmillä malleilla (devol ja cevol) on tietoinen mieli.

Viitteet[muokkaa]

  1. Sieluttomien ja mielettömien konstruktien, jotka omaavat olemuksen kolmikannan osasista vain ruumiin, katsominen olennoiksi esineiden sijaan on kyseenalaista.
  2. Arvo vaihtelee rankasti robotin tyypistä riippuen.